دکتر نیرومند | ریفلاکس ادراری چیست؟
ریفلاکس ادراری چیست؟

ریفلاکس ادراری چیست؟

ریفلاکس ادراری چیست؟

ریفلاکس ادراری یا برگشت ادراری حالتی است که در آن فرد دچار برگشت ادرار از مثانه به حالب می شود. این اتفاق در زمان پر شدن مثانه رخ می دهد. به طور کلی ادرار پس از این که توسط کلیه ها تولید شد به وسیله لوله هایی موسوم به حالب به مثانه منتقل می شود و تا زمان دفع در آن قسمت ذخیره می شود. زمانی که کلیه ها و سیستم ادراری فرد سالم است دریچه یک طرفه ای در قسمت اتصال حالب به مثانه جلوی ریفلاکس ادراری یا برگشت ادراری را می گیرد. اگر این دریچه درست عمل نکند ادرار به درون کلیه ها و حالب پس زده می شود. 

این اتفاق می تواند باعث شود باکتری ها از مثانه به کلیه روانه شوند و در نهایت سبب عفونت کلیه شود. در واقع آسیب اصلی ریفلاکس ادراری به کلیه ها عفونتی است که متعاقبا در آنها ایجاد می شود. این اتفاق به خصوص در کودکان می تواند آسیب های جدی به کلیه ها وارد کند. پزشکان معمولا ریفلاکس ادراری را به عنوان چندین درجه رتبه بندی می کنند. آنها به خفیف ترین شکل این بیماری عدد 1 و به جدی ترین و شدیدترین حالت رقم 5 را نسبت می دهند.

 

علائم و تشخیص 

مشکلات مربوط به عملکرد مثانه یا روده می تواند گاهی مربوط به ریفلاکس ادراری باشد. البته که احتمال ابتلای کودکان به ریفلاکس ادراری بیشتر از بزرگسالان است. علائم برگشت ادراری شامل موارد زیر است:

•    عفونت مثانه یا کلیه

•    بی اختیاری ادرار

•    شب ادراری

•    احتباس ادرار

•    مشکلات روده از جمله یبوست

برای تشخیص ریفلاکس ادراری پزشک از تست های تصویربرداری استفاده می کند. قبل از این که پزشک تصمیم بگیرد برای کودک شما تصویربرداری مجاری را انجام دهد وضعیت کودک را بررسی می کند. پزشکان از آزمایش های تصویربرداری زیر برای مشاهده اندام داخلی بدن استفاده می کنند. 

•    سونوگرافی شکم

سونوگرافی یکی از راه های غیرتهاجمی است که پزشک با استفاده از یک پروب شکم و کمر شما را مشاهده می کند. این روش کاملا بی خطر است چرا که در آن از امواج اولتراسونیک استفاده می شود که از جنس صوت هستند. سونوگرافی می تواند نشان دهد که آیا کلیه ها یا حالب گشاد شده است یا نه. سونوگرافی ممکن است برای بررسی مشکلات کلیه و مجاری ادراری پس از عفونت ادراری نیز استفاده شود. 

•    سیستورتروگرام ادراری

در این روش از اشعه ایکس استفاده می شود. در این روش نشان داده می شود که آیا ادرار به سمت عقب به داخل حالب ها جریان می یابد یا خیر. برای انجام این آزمایش تکنسین یک کاتتر کوچک برای پر کردن مثانه با رنگ مخصوص استفاده می کند. سپس تکنسین قبل، حین و پس از ادرار با استفاده از اشعه ایکس عکس می گیرد.

 

ریفلاکس ادراری چیست؟

ریفلاکس ادراری یا برگشت ادراری حالتی است که در آن فرد دچار برگشت ادرار از مثانه به حالب می شود. این اتفاق در زمان پر شدن مثانه رخ می دهد. به طور کلی ادرار پس از این که توسط کلیه ها تولید شد به وسیله لوله هایی موسوم به حالب به مثانه منتقل می شود و تا زمان دفع در آن قسمت ذخیره می شود. زمانی که کلیه ها و سیستم ادراری فرد سالم است دریچه یک طرفه ای در قسمت اتصال حالب به مثانه جلوی ریفلاکس ادراری یا برگشت ادراری را می گیرد. اگر این دریچه درست عمل نکند ادرار به درون کلیه ها و حالب پس زده می شود. 

این اتفاق می تواند باعث شود باکتری ها از مثانه به کلیه روانه شوند و در نهایت سبب عفونت کلیه شود. در واقع آسیب اصلی ریفلاکس ادراری به کلیه ها عفونتی است که متعاقبا در آنها ایجاد می شود. این اتفاق به خصوص در کودکان می تواند آسیب های جدی به کلیه ها وارد کند. پزشکان معمولا ریفلاکس ادراری را به عنوان چندین درجه رتبه بندی می کنند. آنها به خفیف ترین شکل این بیماری عدد 1 و به جدی ترین و شدیدترین حالت رقم 5 را نسبت می دهند.

 

علائم و تشخیص 

مشکلات مربوط به عملکرد مثانه یا روده می تواند گاهی مربوط به ریفلاکس ادراری باشد. البته که احتمال ابتلای کودکان به ریفلاکس ادراری بیشتر از بزرگسالان است. علائم برگشت ادراری شامل موارد زیر است:

•    عفونت مثانه یا کلیه

•    بی اختیاری ادرار

•    شب ادراری

•    احتباس ادرار

•    مشکلات روده از جمله یبوست

برای تشخیص ریفلاکس ادراری پزشک از تست های تصویربرداری استفاده می کند. قبل از این که پزشک تصمیم بگیرد برای کودک شما تصویربرداری مجاری را انجام دهد وضعیت کودک را بررسی می کند. پزشکان از آزمایش های تصویربرداری زیر برای مشاهده اندام داخلی بدن استفاده می کنند. 

•    سونوگرافی شکم

سونوگرافی یکی از راه های غیرتهاجمی است که پزشک با استفاده از یک پروب شکم و کمر شما را مشاهده می کند. این روش کاملا بی خطر است چرا که در آن از امواج اولتراسونیک استفاده می شود که از جنس صوت هستند. سونوگرافی می تواند نشان دهد که آیا کلیه ها یا حالب گشاد شده است یا نه. سونوگرافی ممکن است برای بررسی مشکلات کلیه و مجاری ادراری پس از عفونت ادراری نیز استفاده شود. 

•    سیستورتروگرام ادراری

در این روش از اشعه ایکس استفاده می شود. در این روش نشان داده می شود که آیا ادرار به سمت عقب به داخل حالب ها جریان می یابد یا خیر. برای انجام این آزمایش تکنسین یک کاتتر کوچک برای پر کردن مثانه با رنگ مخصوص استفاده می کند. سپس تکنسین قبل، حین و پس از ادرار با استفاده از اشعه ایکس عکس می گیرد.

 

ریفلاکس ادراری چیست؟

ریفلاکس ادراری یا برگشت ادراری حالتی است که در آن فرد دچار برگشت ادرار از مثانه به حالب می شود. این اتفاق در زمان پر شدن مثانه رخ می دهد. به طور کلی ادرار پس از این که توسط کلیه ها تولید شد به وسیله لوله هایی موسوم به حالب به مثانه منتقل می شود و تا زمان دفع در آن قسمت ذخیره می شود. زمانی که کلیه ها و سیستم ادراری فرد سالم است دریچه یک طرفه ای در قسمت اتصال حالب به مثانه جلوی ریفلاکس ادراری یا برگشت ادراری را می گیرد. اگر این دریچه درست عمل نکند ادرار به درون کلیه ها و حالب پس زده می شود. 

این اتفاق می تواند باعث شود باکتری ها از مثانه به کلیه روانه شوند و در نهایت سبب عفونت کلیه شود. در واقع آسیب اصلی ریفلاکس ادراری به کلیه ها عفونتی است که متعاقبا در آنها ایجاد می شود. این اتفاق به خصوص در کودکان می تواند آسیب های جدی به کلیه ها وارد کند. پزشکان معمولا ریفلاکس ادراری را به عنوان چندین درجه رتبه بندی می کنند. آنها به خفیف ترین شکل این بیماری عدد 1 و به جدی ترین و شدیدترین حالت رقم 5 را نسبت می دهند.

 

علائم و تشخیص 

مشکلات مربوط به عملکرد مثانه یا روده می تواند گاهی مربوط به ریفلاکس ادراری باشد. البته که احتمال ابتلای کودکان به ریفلاکس ادراری بیشتر از بزرگسالان است. علائم برگشت ادراری شامل موارد زیر است:

•    عفونت مثانه یا کلیه

•    بی اختیاری ادرار

•    شب ادراری

•    احتباس ادرار

•    مشکلات روده از جمله یبوست

برای تشخیص ریفلاکس ادراری پزشک از تست های تصویربرداری استفاده می کند. قبل از این که پزشک تصمیم بگیرد برای کودک شما تصویربرداری مجاری را انجام دهد وضعیت کودک را بررسی می کند. پزشکان از آزمایش های تصویربرداری زیر برای مشاهده اندام داخلی بدن استفاده می کنند. 

•    سونوگرافی شکم

سونوگرافی یکی از راه های غیرتهاجمی است که پزشک با استفاده از یک پروب شکم و کمر شما را مشاهده می کند. این روش کاملا بی خطر است چرا که در آن از امواج اولتراسونیک استفاده می شود که از جنس صوت هستند. سونوگرافی می تواند نشان دهد که آیا کلیه ها یا حالب گشاد شده است یا نه. سونوگرافی ممکن است برای بررسی مشکلات کلیه و مجاری ادراری پس از عفونت ادراری نیز استفاده شود. 

•    سیستورتروگرام ادراری

در این روش از اشعه ایکس استفاده می شود. در این روش نشان داده می شود که آیا ادرار به سمت عقب به داخل حالب ها جریان می یابد یا خیر. برای انجام این آزمایش تکنسین یک کاتتر کوچک برای پر کردن مثانه با رنگ مخصوص استفاده می کند. سپس تکنسین قبل، حین و پس از ادرار با استفاده از اشعه ایکس عکس می گیرد.

 

علائم و تشخیص ریفلاکس ادراری

 

درمان چیست؟

برگشت ادراری در بسیاری از موارد خود به خود درمان می شود. اغلب اوقات تنها کاری که متخصص کلیه و مجاری ادراری انجام می دهد تجویز کردن آنتی بیوتیک می باشد. این کار باعث می شود تا از بروز عفونت جلوگیری شود. گاهی ممکن است پزشک مجبور شود روش های تهاجمی را امتحان کند و دست به عمل جراحی بزند. جراح باید توانایی تشخیص بیمارانی که خطر عود مکرر برای آنها وجود دارد را از آنهایی که خطر عود وجود ندارد داشته باشد. افرادی که علیرغم مصرف منظم آنتی بیوتیک باز هم دچار عفونت شوند به احتمال زیاد نیازمند جراحی خواهند بود. در گذشته تنها راه درمان برگشت ادراری جراحی باز بود. اما امروزه به پیشرفت علم عمل جراحی بسته یا آندوسکوپیک معرفی شده است. در این نوع عمل برشی انجام نخواهد شد و با تزریق ژل های خاصی در زیر محل ورود حالب به مثانه جراحی بسته انجام می گیرد.

 

ریفلاکس ادراری در کودکان

اکثر کودکانی که به ریفلاکس ادراری مبتلا می شوند بدون مشکلات دیگر بهبود می یابند. با این وجود در برخی موارد عفونت های ادراری می توانند منجر به اسکار کلیه شوند که به آن اسکار کلیوی می گویند یا اسکار دائمی روی کلیه نیز گفته می شود.اگر کودکی برای عفونت ادراری یا درجات بالای ریفلاکس ادراری به موقع درمان نشود احتمال بیشتری وجود دارد که دچار اسکار کلیه شود. کودکانی که برگشت ادراری همراه با علائم مثانه یا روده دارند در معرض خطر بیشتری برای عفونت ادراری قرار دارند. پزشکان از آزمایش های خاصی استفاده می کنند تا بفهمند در معرض خطر مشکلات کلیوی است یا خیر.

 

ریفلاکس ادراری در کودکان

نظرات

در حال حاضر نظری ثبت نگردیده

دیدگاهتان را بنویسید

شما میتوانید در این قسمت دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید .

تماس با ما

شما میتوانید در این قسمت با ما در تماس باشید

شماره های تماس : 02126720601

مشاهده پیج اینستاگرام

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری،انتهای خیابان چهاردهم کوچه زروان، پلاک 12 ، طبقه اول